Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPR / 4328)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPR / 4328 - Filosofie výchovy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah:1) Úvod - seznámení s programem přednášek a seminářů, s doporučenou literaturou, se systémem práce v seminářích a s požadavky k ukončení předmětu.2) Uvedení do problematiky teorie výchovy (základní pojmy).3) Vznik a počátky výchovy.4) Výchova a vzdělání ve starověkém Řecku a Římě.5) Pojetí člověka v řecké filosofii.6) Středověká výchova a škola.7) Člověk v křesťanském myšlení středověku.8) Člověk v novověkém myšlení.9) Pedagogické myšlení 17. a 18. století.10) Filosofie výchovy v 19. století.11) Filosofie výchovy ve 20. století.12) Česká filosofie výchovy.13) Vzorce lidství.14) Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních pojmech filosofie výchovy a v obecném vývoji myšlení o výchově a vzdělávání člověka. Dokáže samostatně promýšlet a analyzovat otázky současné výchovy a vzdělávání. Ovládá základní filosofické přístupy, které edukační realitu formovaly. Student dále vytváří na základě kritického zhodnocení výchovné skutečnosti nové či alternativní postupy a přístupy při řešení soudobých problémů výchovy. Student ovládá dostatečnou škálu motivačních, expozičních, fixačních a evaluačních postupů, vytváří možnosti pro aplikaci naučeného v praktických situacích. Vytváří předpoklady pro případnou úspěšnou komunikaci se svěřenci projevujícími o tuto problematiku zájem.

Literatura

Palouš, R. Čas výchovy. Praha, 1992. Patočka, J. Filosofie výchovy. Praha, 1997. ISBN 80-86039-33-1.Palouš, R. K filosofii výchovy. Praha, 1990. Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. Palouš, R., Svobodová, Z. Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy. Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1901-9.SKALKOVÁ, J. Humanizace vzdělávání a výchovy jako soudobý pedagogický problém. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1993. BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-717-8216-5.Michálek, J. Topologie výchovy, Oikúmené, Praha. 1996. Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, 1995.

Požadavky

Docházka, písemný test.

Garant

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.