Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Filosofie TV a sportu (KTV / 6050)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / 6050 - Filosofie TV a sportu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vědecký a studijní obor antropologie. Filosofická antropologie.2. Filosofická kinantropologie jako jedna z filosofických reflexí problematiky tělesné kultury.3. Historický vývoj humanitních věd zabývajících se filosofickými hledisky kultivace člověka.4. Tělesná kultura, kultura člověka a společnosti z filosofických a sociokulturních hledisek.5. Filosofické reflexe času a časovosti v kontextu fyzické, duševní, duchovní a sociální kultivace.6. Tělo a tělesnost. Dualismus, monismus, holismus. Mind-body problem.7. Holistický antropologický koncept, bytostná jednota člověka.8. Možnosti autentického prožívání jako průnik sfér lidské kultivace a pohybové kultury.9. Prožitek a prožívání (flow) z hledisek psychologických, pedagogických a filosofických.10.Areté a kalokagatihia. Principy a paralely.11.Filosofie olympismu. Aspekty tradiční, religiozní,ideologické, normotvorné.12.Filosofie výkonu. Výkon a etika.13.Filosofie sportu jako dominantního fenoménu lidských výkonů a pohybové kultury.14.Filosofie konzumní společnosti, specifika v pohybové kultuře, v celostních konceptech člověka.

Získané způsobilosti

Studenti pochopí teoretické a praktické souvislosti filosofické kinantropologie. Budou schopni na odpovídající úrovni interpretovat poznatky z oboru filosofie pohybové kultury, filosofie výkonu, filosofie sportu, filosofie olympismu aj. Porozumí holistickému konceptu bytostné jednoty člověka. Porozumí imperativům i ohraničenosti autentického prožívání. Pochopí možnosti fyzické, duševní, duchovní a sociální kultivace člověka v kontextu současných i budoucích problémů člověka a společnosti.

Požadavky

1. Prezentace a obhájení vybraného tématu v semináři (elektronická forma).2. Splnění písemných testů (nad 50% možných bodů).3. Ústní zkouška.

Garant

PaedDr. František Novotný

Vyučující

PaedDr. František NovotnýPaedDr. František Novotný