Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie TV a sportu (KTV / 6193)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / 6193 - Filosofie TV a sportu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Student bude schopen si uvědomit vnitřní vztahy mezi duševní a fyzickou aktivitou člověka, jako fenoménu v současné společnosti. Bude umět vysvětlit základní filozofické pojmy, týkající se tohoto problému, časově je zařadit a interpretovat hlavní představitele dané problematiky.Témata seminářů:Filosofická antropologieFilosofické řešení otázky těla a duše (mind-body problem)Tělo a tělesnost (přístupy dualismu, monismu a holismu)Pohyb ? (filosofické téma od eleatů k Patočkovi)Hra a její pojetí (Wittgenstein, Fink)Prožitek (i prožitek v lidském pohybu)Etika v tělesné kultuřeTémata seminářů:Filosofická antropologieFilosofické řešení otázky těla a duše (mind-body problem)Tělo a tělesnost (přístupy dualismu, monismu a holismu)Pohyb ? (filosofické téma od eleatů k Patočkovi)Hra a její pojetí (Wittgenstein, Fink)Prožitek (i prožitek v lidském pohybu)Etika v tělesné kultuřeRozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontrolyStudium je rozděleno do bloků. Student absolvuje stejné zápočtové požadavky s odlišnostmi v účasti na výuce. Ke studiu slouží množství studijních materiálů v písemné nebo elektronické podobě. Obsahem pracovních seminářů jsou vybrané problémy, které lze samostudiem řešit obtížněji.Aktivní přístup studentů k jednotlivým tématům, podmíněný studiem doporučené literatury.Písemný test na základě probraných témat.Studijní literatura a studijní pomůcky

Získané způsobilosti

Studenti pochopí teoretické a praktické souvislosti filosofické kinantropologie. Budou schopni na odpovídající úrovni interpretovat poznatky z oboru filosofie pohybové kultury, filosofie výkonu, filosofie sportu, filosofie olympismu aj. Porozumí holistickému konceptu bytostné jednoty člověka. Porozumí imperativům i omezením autentického prožívání. Pochopí možnosti fyzické, duševní, duchovní a sociální kultivace člověka v kontextu současných i budoucích problémů člověka a společnosti.

Literatura

HOGENOVÁ, A. Areté. Základ olympijské filosofie. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0046-3.JIRÁSEK, I. Filosofická kinantropologie. Olomouc : FTK, 2005. ISBN 80-244-1176-8.BLECHA,I. Filosofie. Olomouc: 1998. FINK, E. Hra jako symbol světa, Praha:Oikumené. 1997. HEJNA, J. a kol. Současné filosofické směry. Ústí n. L. : PF UJEP. , 2002. ISBN 80-7044-395-2.HEJNA, D. Etická výchova. Ústí n.L. : UJEP, 2006. ISBN 80-7044-750-8.HOGENOVÁ, A. K filosofii výkonu. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005. ISBN 80-86861-35-X.RÝDL, M. Kapitoly z filosofie tělesné kultury. Praha , 2000. JIRÁSEK, I. Prožitek a možné světy. Olomouc : UP, 2001. ISBN 80-244-0256-4.HODAŇ, B. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-4064-5.HODAŇ, B. Sociokulturní kinantropologie II. Olomouc : UP, 2007. ISBN 978-80-244-1826-1.HOGENOVÁ, E. Etika a sport. Praha : Karolinum, 1997. HOGENOVÁ, A. Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. FINK, J. Hra jako symbol světa. Praha : Oikumené, 1996. HOGENOVÁ, A. K fenoménu pohybu a myšlení. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2006. ISBN 80-86861-72-4.HOGENOVÁ, A. Kvalita života a tělesnost. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-580-90.STORIG, H.,J. Malé dějiny filozofie. HOGENOVÁ, A, (Ed.). Sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy. Praha : ČOV jako 31.sv. Olympijské knihovničky, 2001. ISBN 80-238-7923-5.PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie . Praha, 1991.

Požadavky

Studium je rozděleno do bloků. Student absolvuje stejné zápočtové požadavky s odlišnostmi v účasti na výuce. Ke studiu slouží množství studijních materiálů v písemné nebo elektronické podobě. Obsahem pracovních seminářů jsou vybrané problémy, které lze samostudiem řešit obtížněji. Aktivní přístup studentů k jednotlivým tématům, podmíněný studiem doporučené literatury.Písemný test na základě probraných témat.

Garant

PaedDr. František Novotný

Vyučující

PaedDr. František NovotnýPaedDr. František Novotný