Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Všeobecná výtvarná příprava A1 (KVV / 6031)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6031 - Všeobecná výtvarná příprava A1, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci předmětu se budeme zabývat historickým rámcem media malby, problematikou obrazu ve smyslu painting, klasickými i alternativními malířskými technikami. V praktické rovině souvislostmi malířského rukopisu a technologií malby

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Brožek, J. Obrazy a barva. Skriptum PF UJEP, 1993. Losos, L. Techniky malby. Aventinum, Praha. 1994. Sborník. Podoba a smysl malby v současném umění. AVU, Praha. 1994.

Požadavky

Praktické zvládnutí malířských technik a technologií. Orientace ve vztahu námětu, techniky a osobní tvůrčí formulace

Garant

MgA. Milan Žák

Vyučující

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.