Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava A2 (KVV / 6032)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6032 - Všeobecná výtvarná příprava A2, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci semestru se v teoretické rovině budeme zabývat teorií barvy s důrazem na výtvarnou nauku a vztahem barvy k ostatním výrazovým prostředkům obrazu. V praktické rovině budeme zkoumat barevné vztahy a možnosti malířských postojů jak v osobní tvůrčí rovině, tak v rovině technologické.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Lucie - Smith, E. ARTODAY. Slovart, Bratislava. 1996. Brožková I. Dobrodružství barvy. SPN, Praha. 1982. Sborník. Podoba a smysl malby v současném umění. AVU, Praha. 1994. Losos,Ludvík. Techniky malby, Aventinum Praha. 1994.

Požadavky

Schopnost uplatnit teoretické poznatky z teorie barev v praktické rovině a schopnost volby malířské techniky a technologie ve vztahu k tématu

Garant

MgA. Milan Žák