Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava A3 (KVV / 6033)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6033 - Všeobecná výtvarná příprava A3, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci semestru se budeme zabývat tvůrčím procesem, malířskými formulacemi a estetickými dobovými kódy. Vlastní malířské projekty budou studenti posuzovat v souvislosti se strategiemi současné malířské tvorby a budou reagovat na společenské mýty, ideové a estetické tendence. Budou také sledovat osobní a sociální podmíněnost tvůrčích postojů

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Lucie - Smith, E. ARTODAY. Slovart, Bratislava. 1996. Sborník. Podoba a smysl malby v současném umění. AVU, Praha. 1994. Dempsey,A. Umělecké školy,styly a hnutí. Slovart, Praha 2002. Leinz,G. Malířství 20. století. Praha: Rebo Productions, 1996. Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění. SPN, Praha. 1992. Knížák,M. Vedle umění, H+H, Praha 2002. Labyrint. všechna čísla.

Požadavky

Schopnost formulace tvůrčího projektu, schopnost ho obhájit a zdůvodnit tvůrčí a technologické parametry zvoleného řešení

Garant

doc. ak.malíř Margita Titlová

Vyučující

doc. ak.malíř Margita Titlová