Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava A4 (KVV / 6034)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6034 - Všeobecná výtvarná příprava A4, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Malba jako prostředek k formulování postoje k vybraným sociálním, kulturním či historickým fenoménům. Specifikace námětu a jeho výtvarné řešení, chápání a prověřování kulturně historických a společenských kontextů.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Koleček, Michal. Okraj obrazu. FUUD, Ústí nad Labem 2005. ARTODAY.Souč.světové umění. Taschen 2001. Labyrint. všechna čísla.

Požadavky

Dovednost používat výtvarnou formu jako druh specifického jazyka, t.j. formulovat problém a zpracovat jej v odpovídající výtvarné kvalitě. Schopnost ho obhájit a zdůvodnit jeho tvůrčí a technologické parametry. Rozumět oborovým, mezioborovým i obecně kulturním kontextům a přesahům.

Garant

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.