Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava A5 (KVV / 6035)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6035 - Všeobecná výtvarná příprava A5, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Malba jako prostředek k formulování postoje k problematice portrétu a autoportrétu. Specifikace námětu a jeho výtvarné řešení, chápání a prověřování kulturně historických a společenských kontextů.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Art at the Turn of the Milenium. Taschen 1999. ARTODAY.Souč.světové umění. Taschen 2001. Ženy v umění 20.a21.století. Taschen/Slovart, ed.ICONS. 2004.

Požadavky

Dovednost používat výtvarnou formu jako druh specifického jazyka, t.j. formulovat problém a zpracovat jej v odpovídající výtvarné kvalitě. Schopnost ho obhájit a zdůvodnit jeho tvůrčí a technologické parametry. Rozumět oborovým, mezioborovým i obecně kulturním kontextům a přesahům.

Garant

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.