Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava C2 (KVV / 6047)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6047 - Všeobecná výtvarná příprava C2, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Program kurzu směřuje k vytvoření kvalitního objektového artefaktu a současně sleduje oblast tvůrčího výkonu nejen z pozice autora, ale i interpreta takového výkonu. Je zaměřen především na volbu tématu, tvůrčí strategie a na schopnost obhájit a sdělit klíčové atributy momenty tvůrčího procesu.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Arendtová, H. O násilí, Oikoymenh, 1995 Praha. 1995. Gablik, S. Selhala moderna? Votobia, Olomouc, 1995. 1995. Smith, E. ARTODAY. Slovart, 1996 Bratislava. 1996. Výtvarné umění 4/94. Umění instalace, Vesmír, 1994 Praha. 1994. Magdalena Jetelová. Urban Landscape, GHM Praha, 2001 Praha. 2001.

Požadavky

Program je důrazněji směřován k rozvíjení schopnosti vnímat tvůrčí výkon (prostorový artefakt) v širších, sociokulturních souvislostech.

Garant

MgA. Milan Žák