Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava C3 (KVV / 6048)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6048 - Všeobecná výtvarná příprava C3, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz je komponován jako experimentální program v oblasti tvůrčích dovedností pro specifické formy prostorového vyjadřování (trojrozměrný artefakt, instalace, plastika, apod.). Program kurzu je tedy důrazněji směřován k rozvíjení schopnosti vnímat tvůrčí výkon - prostorový artefakt (jeho klasické nebo alternativní, konceptuální využívání) - v širších, zejména sociokulturních souvislostech a rozvíjí schopnost interpretovat vlastní tvůrčí práci, poukázat na klíčové momenty procesu a nakonec jej vřazovat do širších souvislostí.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Lipovetsky, G. Éra prázdnoty, Prostor, 2001 Praha. 2001. Rozhovory s Beuysem. Votobia, 1999 Olomouc. 1999. Smith, E. ARTODAY. Slovart, 1996 Bratislava. 1996. Rorimer, A. New Art in the 60s and 70s Redefining Reality, Thames and Hudson, 2001 London. 2001. Funda, O. Znavená Evropa umírá, UK-Karolinum 2000 Praha.

Požadavky

Program kurzu je tedy důrazněji směřován k rozvíjení schopnosti vnímat tvůrčí výkon - prostorový artefakt jeho klasické nebo alternativní, konceptuální využívání/ - v širších, zejména sociokulturních souvislostech a rozvíjí schopnost interpretovat vlastní tvůrčí práci, poukázat na klíčové momenty procesu a nakonec jej vřazovat do širších souvislostí.

Garant

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Dagmar Myšáková