Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava C4 (KVV / 6049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6049 - Všeobecná výtvarná příprava C4, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základním cílem kurzu je poskytnout posluchači prostor pro autentický prožitek vlastního tvoření a na základě této zkušenosti rozvíjet schopnost interpretovat tvůrčí výkon (vlastní i zprostředkovaný), vytvářet kvalitní výtvarné projekty pro danou skupinu žáků, studentů i různé sociální skupiny. Kurz je komponován jako experimentální program v oblasti tvůrčích dovedností pro specifické formy prostorového vyjadřování (trojrozměrný artefakt, instalace, plastika, apod.).

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Bell, D. Kulturní rozpory kapitalismu, Slon,1999 Praha. 1999. Lipovetsky, G. Říše pomíjivosti, Prostor, 2002 Praha. 2002. Lucie - Smith, E. ARTODAY. Slovart, 1996 Bratislava. 1996. Lyotard, J-F. Hrobka intelektuála a iné články, Archa, 1997 Bratislava. 1997. Baudrillard, J. O svádění, Votobia, 1996 Olomouc. 1996.

Požadavky

V tomto semestru je kurz orientován k rozvoji schopnosti vytvářet tvůrčí projekty v oblasti prostorového vyjadřování, jejich následnou obhajobu a interpretaci. Nezbytnou součástí programu v tomto semestru je podmínka realizace rozsáhlejsího prostorového projektu - instalace či série objektových artefaktů.

Garant

prof. Aleš Veselý