Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava C5 (KVV / 6050)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6050 - Všeobecná výtvarná příprava C5, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základním cílem kurzu je poskytnout posluchači prostor pro autentický prožitek vlastního tvoření a na základě této zkušenosti rozvíjet schopnost interpretovat tvůrčí výkon (vlastní i zprostředkovaný), vytvářet kvalitní výtvarné projekty pro danou skupinu žáků, studentů i různé sociální skupiny. Kurz je komponován jako experimentální program v oblasti tvůrčích dovedností pro specifické formy prostorového vyjadřování (trojrozměrný artefakt, instalace, plastika, apod.). Kurz orientován k rozvoji schopnosti vytvářet tvůrčí projekty v oblasti prostorového vyjadřování, jejich následnou obhajobu a interpretaci.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Mc Luhan, M. Člověk, média a elektronická kultura, Jota, 2000 Praha. 2000. Gasset, J.O. Vzpoura davů, Naše vojsko, 1993 Praha. 1993. Wajda, A. Moje filmy (I, II), Votobia, 1996 Olomouc. 1996. Gane, M., a kol. Rozhovory s Baudrillardem, Votobia 1997.

Požadavky

Základním cílem kurzu je realizovat rozsáhlejší prostorovou instalaci se silným sociokulturním akcentem.

Garant

prof. ak.mal. Jitka Svobodová

Vyučující

prof. ak.mal. Jitka Svobodová