Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava C6 (KVV / 6051)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6051 - Všeobecná výtvarná příprava C6, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základním cílem kurzu je poskytnout posluchači prostor pro autentický prožitek vlastního tvoření a na základě této zkušenosti rozvíjet schopnost interpretovat tvůrčí výkon (vlastní i zprostředkovaný), vytvářet kvalitní výtvarné projekty pro danou skupinu žáků, studentů i různé sociální skupiny. Kurz je komponován jako experimentální program v oblasti tvůrčích dovedností pro specifické formy prostorového vyjadřování (trojrozměrný artefakt, instalace, plastika, apod.). Nezbytnou součástí programu v těchto semestrech je podmínka realizace projektu ve zvoleném autentickém prostředí a rovněž podmínka vypracování kvalitního výtvarně edukativního materiálu, doplněného o obhajobu realizovaného projektu.

Získané způsobilosti

Student získá základní informace o médiu a současně schopnost vytvořit jednoduchý výtvarný koncept.

Literatura

Barthes, R. Mytologie, Dokořán, 2004 Praha. 2004. ISBN 80-86569-73-X.Heideger, M. Umění a prostor, In: Výtvarné umění 2/91, Vesmír 1991 Praha. 1991. Liessmann, K.P. Filozofie moderního umění. Votobia, 2000 Olomouc. 2000. Kierkergaard, S. Svůdcův deník, MF, 1994 Praha. 1994.

Požadavky

Realizace výtvarného projektu a vypracování kvalitního výtvarně edukativního materiálu, doplněného o obhajobu realizovaného projektu.

Garant

prof. Aleš Veselý