Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná výtvarná příprava 1 (kresba) (KVV / 6145)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6145 - Všeobecná výtvarná příprava 1 (kresba), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Problematika kresby a jejich přesahů do jiných médií. Problematika vytvoření vlastního konceptu v daném médiu.

Získané způsobilosti

Základní orientace v médiu kresby. Základní znalosti různých přístupů ke kresbě a jejich přesahů do jiných médií. Schopnost navrhnout a zrealizova vlastní koncept v daném médiu.

Literatura

Teissig, K. Technika kresby. Artia, Praha. 1986. RUHRBERG, et.al. Umění 20. století: malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

Požadavky

Vědomosti a dovednosti v médiu kresby.

Garant

Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Terezie Corfu