Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeob. výtv. přípr. 2 (interdisc. tv.) (KVV / 6165)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6165 - Všeob. výtv. přípr. 2 (interdisc. tv.), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Problematika výtvarných disciplín a jejich přesahů do nových médií. Problematika vytvoření vlastního konceptu a nalezení nejvhodnější formy k jeho realizaci.

Získané způsobilosti

Základní orientace výtvarných disciplín a jejich přesahů do nových médií. Schopnost využití svých znalostí při vytváření a realizaci konceptu. Schopnost nalezení nejvhodnější formy pro vyjádření konceptu.

Literatura

KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-720-3252-6.RUHRBERG, et.al. Umění 20. století: malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

Požadavky

Vědomosti a dovednosti rozmanitých výtvarných disciplín a jejich přesahů do nových médií.

Garant

MgA. Radka Müllerová, Ph.D.