Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeob. výtv. přípr. 2 (foto. /videotv.) (KVV / 6167)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 6167 - Všeob. výtv. přípr. 2 (foto. /videotv.), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Problematika foto a videotvorby a jejich přesahů do jiných médií. Problematika vytvoření vlastního konceptu v daném médiu.

Získané způsobilosti

Základní orientace v oblasti foto a videotvorby. Základní znalosti foto a videotvorby a jejich zástupců ve vizuálním umění. Schopnost navrhnout a zrealizova vlastní koncept v daném médiu.

Literatura

KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-720-3252-6.BOURRIAUD, N. Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903452-0-4.

Požadavky

Vědomosti a dovednosti v oblasti foto a videotvorby.

Garant

MgA. Radka Müllerová, Ph.D.