Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty výtvarné výchovy (KVV / D054)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / D054 - Filozofické aspekty výtvarné výchovy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

AUMONT, Jacques. Obraz. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-733-1045-7.DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů: (eseje). Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2008. MCLUHAN, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno: Jota, 2000. ISBN 80-721-7128-3.LYOTARD, Jean-Francois. O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem, postmoderní situace. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000. ISBN 80-700-7047-1.PATOČKA, Jan. Umění a čas I. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-700-7198-2.PATOČKA, Jan. Umění a čas II. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-700-7199-0.FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994. ISBN 80-85906-04-X.WORRINGER, Wilhelm. Abstrakce a vcítění: příspěvek k psychologii stylu. Praha: Triáda, 2001. ISBN 80-861-3835-6.DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8449-4.LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5.

Požadavky

Seznam literatury bude rozšířen podle specifikací a požadavků zkoušejícího.

Garant

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.