Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické problémy biologie (KBI / P407)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBI / P407 - Filozofické problémy biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je obsahově zaměřen na aktuální problémy biologie a jejich filosofické zobecnění. Mezistěžejní témata patří:1. Determinismus a indeterminismus v biologii.2. Nahodilost a kauzalita v biologii.3. Axiómy, principy a zákony v biologii.4. Teorie systémů, informace a řízení v biologii.5. Vědecké metody poznání v biologii.6. Náboženský a filosofický výklad biologických procesů a jevů.7. Kreacionismus a evolucionismus, biologická evoluce a evoluční teorie.8. Teorie kataklyzmat, panspermie.9. Buněčná teorie, dědičnost a proměnlivost.10. Lamarckismus, darwinismus, mendelismus, lysenkismus.11. Biosociologie a biologie chování, antropogeneze a sociogeneze.12. Rasy a rasismus, bioetika, dialektika života a smrti.13. Život jako hodnota, eugenika, eutanázie, genové manipulace.14. Životní prostředí a antropogenní vlivy, životní prostředí jako globální problém.

Literatura

Fajkus B. Filosofie a metodologie vědy. Academia Praha. 2005. Störig. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha. 1993. Fajkus B. Současná filosofie a metodologie vědy. Academia Praha. 1997. Blecha, I. Filosofie, Olomouc. 1998. Fürst M. Filozofie. Praha. 1995. Anzenbacher. Úvod do filosofie, SPN, Praha. 1991. Šmajs J., Krob J. Úvod do ontologie. Brno. 1994.

Požadavky

vypracování seminární práce ústní zkouška

Garant

RNDr. Jan Ipser, CSc.