Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Geografie Česka I (KGEO / B203)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGEO / B203 - Geografie Česka I, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
cr_lokalizace_geom Neznámý 14.05.2018 08:12 2
cr_lokalizace_hydro Neznámý 14.05.2018 08:14 2
Fyzická geografie ČR-2 Neznámý 14.05.2018 08:08 1
Fyzická geografie ČR-3 Neznámý 14.05.2018 08:09 2
Typy krajin - okres KV Neznámý 14.05.2018 08:15 0
Usti_nad_Labem Neznámý 14.05.2018 08:17 0

Další informace

Obsah

1. Úvodní informace.2. Poloha, změny hranic ČR v historii, stručné dějiny kulturní krajiny.3. Přírodní prostředí ČR v kvartéru (stratigrafie kvartéru, klimatická změna, specifika přírodních složek krajiny v kvartéru).4. Geologický charakter.5. Reliéf ČR (základní rysy, vývoj, typy reliéfu, regionalizace, geohazardy).6. Klima ČR.7. Hydrografie ČR.8. Půdy ČR.9. Biogeografický charakter ČR.10. Komplexní FG regionalizace a typologie krajiny ČR (principy a cíle komplexní FG regionalizace, typologie krajiny na evropské a národní úrovni, její kritéria a principy).11. Ochrana životního prostředí v ČR.12. Environmentální problémy v ČR.

Literatura

Kolektiv autorů, 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha. Culek a kol. Biogeografické členění ČR. ENIGMA. 1995. Němeček J. Taxonomický klasifikační systém půd ČR, Praha. 2001. VLČEK, V. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 1987. 316 s. MACKOVČIN, P., DEMEK, J., 2006. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. AOPK, Brno. KUNSKÝ, J. Československo fyzicky-zeměpisně. 1974. Chlupáč I. Geologická minulost České republiky. Academia Praha. 2002.

Požadavky

Zpracování semestrálního úkolu - prezentace vybraných přírodně cenných lokalit. Aktivní účast na seminářích, faktografický a lokalizační test.

Garant

Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavel Raška, Ph.D.Mgr. Pavel Raška, Ph.D.