Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Regionální geografie I (KGEO / B206)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGEO / B206 - Regionální geografie I, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
IRSKO Neznámý 28.05.2018 08:54 0
Irsko Neznámý 28.05.2018 08:54 0
RGE lokalizace (1) Neznámý 28.05.2018 08:55 1
seznam.města Neznámý 28.05.2018 08:55 0
výcuc Neznámý 28.05.2018 08:55 1
výpisky Anděl Neznámý 28.05.2018 08:55 1

Další informace

Obsah

1. Starověká a středověká mapa ekumeny.2. Starý svět před velkými geografickými objevy.3. Portugalsko a Španělsko, Nizozemsko - první koloniální mocnosti.4. Francie a francouzské výboje.5. Británie a formování Britské říše.6. Vznik Spojených států amerických. Kolonizace a dekolonizace Latinské Ameriky.7. Ruská říše.8. Rozmach a pád Osmanské říše. Formování Číny a Japonska.9. Kolonizace a dekolonizace Afriky a Oceánie.10. Vývoj Střední Evropy (Německo, Rakousko-Uhersko) a Itálie - v 19. století.11. Versailleský systém.12. Druhá světová válka a jaltský systém.13. Rozpad koloniální soustavy.14. Územní vývoj Českého státu.

Literatura

SKOKAN, L. Historickogeografický úvod do regionální geografie. Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, 2000. 141 s. CAMERON, Rondo E. Stručné ekonomické dějiny světa: od doby kamenné do současnosti. Praha: Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-85865-21-1. PARKER, G. 1999. Atlas světových dějin. Knižní klub, Praha. HORÁK, B. Dějiny zeměpisu, I. Starověk a středověk, II. Doba velkých objevů 15. a 16. stol., III. Novověk od 17. stol. Academia (Nakladatelství ČSAV), Praha, 1954, 1958, 1968. 158+178+284 s. Horák Bohuslav, Trávníček Dušan, Honl Ivan. Dějiny zeměpisu. III. Novověk od 17. století. Academia, Praha, 1968. Trávníček, D., 1984. Přehled územního vývoje našeho státu. Folia Facultatis Scienciarum Naturalium XXV/8. Geographia. UJEP, Brno.

Garant

doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.