Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Seminář z fonetiky španělštiny II (A14036)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu A14036 - Seminář z fonetiky španělštiny II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy:Výslovnost španělských samohlásek (norma, méně kultivovaná výslovnost, dialektální varianty). Výslovnost španělských souhlásek (norma, méně kultivovaná výslovnost, dialektální varianty). Jednotlivé varianty výslovnosti americké španělštiny. Přízvuk, vázání, intonace. Fonetická transkripce Pravidla psaní přízvuku. Pravopis - zejména psaní s, z, c; ll, y; h; g, j. Přízvuk, vázání, intonace. Přízvuk přirozený a přízvuk pravopisný.

Literatura

Povinná literatura:Povinná literatura:Bartoš, L. - Ohnesorg, K.: Zvukový a pravopisný rozbor španělštiny. SPN, 1965.Bartoš, L: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999.Čermák, P.: Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005.Čermák, P. - Castillo Andrés, D.: Gramática aplicada de la lengua española. Praha: Karolinum, 2011.Nuño Álvarez, M. P., Franco Rodríguez, J. R.: Ejercicios de fonética. Madrid: Anaya, 2002.R.A.E.: Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2010.R.A.E.: Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2010.R.A.E.: Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Madrid: Espasa Libros, 2011.R.A.E.: Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 2012.R.A.E.: Ortografía escolar de la lengua española. Madrid: Espasa, 2013.Navarro Tomás, T.: Manual de pronunciación española. La Habana, 1966. Doporučená literatura: Alarcos Llorach, E.: Fonología espa?ola. Madrid, Gredos, 1974.Alarcos Llorach, E.: Gramática de la lengua española. Espasa-Calpe 1994.D´Introno, F. - Del Teso, E. - Weston, R.: Fonética y fonología actual del español. Cátedra, Madrid 1995.Hála, B.: Fonetika v teorii a praxi. Praha 1960.Králová-Kullová, J.: Kapitoly ze zvukového rozboru španělštiny (na pozadí češtiny). Skripta UK, 1992.Králová-Kullová, J.: Modulaciones de la cadena hablada en espa?ol. Praha, AUC, 1988.Martínez Celdrán, E.: Fonética. Barcelona, Teide 1994.Navarro Tomás, T.: Manual de entonación española. México, 1966.Pačesová, J.: Úvod do fonetiky románských jazyků. Skripta UJEP Brno. - C 166Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. UK, 1994.Quilis, A.: Fonética acústica de la lengua española. Madrid, Gredos, 1981.Quilis, A. - Fernández, J.A.: Curso de fonética y fonología espa?olas. CSIC, Madrid, 1992.Romportl, M.: Základy fonetiky. Praha, SPN, 1981.

Požadavky

Atestace: zápočet po letním semestru; podmínkou k udělení zápočtu aktivní účast na cvičeních a úspěšné absolvování dvou zápočtových testů (datum, kdy se tyto testy píší, je oznámeno s předstihem)

Garant

Mgr. Štěpánka Černikovská