Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do práce s jazykovými korpusy (AAA111025)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA111025 - Úvod do práce s jazykovými korpusy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1.      Introduction Historical outline, corpus-based and corpus-driven approaches, types of corpora2.      CollocationFirst queries with BNC: running the query, KWIC and Sentence view, ordering the results, viewing a larger context and bibliographical information, restricting the query3.      The simple querySimple query syntax, words and phrases, variation in phrases, using wildcards, proximity queries4.      Distribution and sortingComparing results, normalized frequencies, statistical significance, dispersion and file-frequency extremes5.      CollocationsMaking statistical claims, association measures6.      Colligation, pattern grammarQueries based on part-of-speech and headword/lemma, tagging and parsing7.      Keywords and frequency listsText-type and word lists, using keywords in stylistic analysis8.      Corpora of spoken languageProblems of transcription, metadata, speakers’ characteristics9.      Corpora of academic spoken EnglishRepresentativeness; units of meaning in spoken corpora, lexical bundles, n-grams10.  Issues in corpus designPurpose, size and representativeness, criteria of text selection, sampling, balance, homogeneity, working with self-designed corpora, Antconc, tagging11.  Corpora in contrastive researchVarieties of English, parallel and comparable corpora12.  Corpora in diachronic researchCorpus evidence of typological change13.  Leaving the corpusExtracting query results to an external database, presenting the results

Literatura

Baker, P. (2006) Using Corpora in Discourse Analysis. London / New York: Continuum.Baker, P. and A. Hardie, T. McEnery (2006) A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. New York: Longman.Hoffmann, S et al. (2008) Corpus Linguistics with BNCweb - a Practical Guide. Frankfurt am Main: Peter Lang.Hunston, S. (2002) Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.McEnery, T. and R. Xiao, Y. Tono (2006) Corpus-Based Language Studies. London / New York: Routledge.Meyer, Ch. F. (2002) English Corpus Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.Teubert, W. and A. Čermáková (2007) Corpus Linguistics. A Short Introduction. London / New York: Continuum.+ jednotlivé články doporučené v průběhu semináře

Garant

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.