Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Bakalářský seminář (AAA130000)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130000 - Bakalářský seminář, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy:1.-2. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat. 3.- 4. Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Následný komentář.5.- 6. Sestavení bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu. 7.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.

Literatura

Odborná literatura:Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací). Další studijní literatura:ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .