Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Frazeologie a idiomatika (AAA130090)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130090 - Frazeologie a idiomatika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod do frazeologie, základní terminologie, typy idiom./fraz. jednotek, "idiom principle"2. Kolokace, stereotypní jednotky, formulový jazyk 3. Gramatické idiomy/frazémy4. Neslovesné (nominální) idiomy/frazémy kolokační. 5. Modifikační frazémy/idiomy kolokační (výrazy adverbiální a atributivní povahy)6. Binomiály7. Přirovnání (similes)8. Slovesné výrazy kolokační: frázová slovesa, předložková slovesa9. Verbonominální výrazy (kvazifrazémy) 10. Propoziční idiomy/frazémy; přísloví11. Stylistické aspekty užívání idiomatických/frazeologických jednotek12. Anglické frazeologické slovníky

Literatura

Základní studijní literatura:Cowie, A.P. (ed.)(1998, 2001) Phraseology. Theory, Analysis and Applications. Oxford UP.Čermák, F. (2007) Frazeologie a idiomatika česká a obecná/Czech and general phraseology, Karolinum.Kavka, S. (2003) A Book on Idiomatology. Žilina: EDIS.Moon, R. (1998) Fixed Expressions and Idioms in English. A corpus-based approach, Oxford UP. Strassler, J (1982) Idioms in English. A Pragmatic Analysis, Tubingen: Narr. Doporučená literatura (výběr):Bolinger, D. (1971) The Phrasal Verb in English, Harvard. Cowie, A.P., Mackin R. (1975) Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, Oxford UP.Čermák, F. et al. (1983-2007) Slovník české frazeologie a idiomatiky, Academia. Praha. Fernando. C. and R. Flavell (1981) On idiom: critical views and perspectives, Exeter.Filipec J., F. Čermák (1985) Česká lexikologie, Academia - Praha.Gläser, R. (1986) Phraseologie der englischen Sprache, VEB Verlag Encykloädie Leipzig.Makkai, A. (1972) Idiom structure in English, Mouton - The Hague.Wray A. (2002), Formulaic language and the lexicon, Cambridge UP.

Garant

prof. PhDr. Aleš Klégr