Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika) (AAA130180)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130180 - Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Seminář 1 Vymezení základních pojmůÚvod do aplikované lingvistiky Jazykové vyučování napříč staletímiSeminář 2Teorie učení a jejich vliv na výuku jazykůSeminář 3 Osvojování mateřštinySeminář 4 Osvojování cizího jazykaSeminář 5 Psychologické faktory hrající roli při osvojování jazyka I:- věk- pohlaví- inteligence - motivaceSeminář 6Psychologické faktory hrající roli při osvojování jazyka II:- nadání- překážky při učení (úzkost, ochota komunikovat)- styly učení- osobnost a přístup k učeníSeminář 7Úvod do neurolingvistiky - mozek a jazykPaměťSeminář 8Historický přehled metod výučování jazykůSeminář 9InterlanguageChyby a jejich výpovědní hodnotaChyby z pozice učiteleÚrovně pokročilostiSeminář 10The Good Language Learner - teorie úspěšnosti při osvojování jazykůStudijní techniky a strategieSeminář 11Autonomie a její podporaSeminář 12The Good Language Teacher - zamyšlení nad využitím teoretických znalostí o jazyce, lingvistice, aplikované lingvistice a psychologii při výuce cizím jazykůmSeminář 13 Teorie učebnicMateriály pro výuku a studium cizích jazyků

Literatura

Výběr literatury:Cook, Vivian. Second Language Learning and Language Teaching. London: Hodder Education, 2008.Dörnyei, Zoltán. The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum, 2005.Ellis, Rod. The Study of Second Language Acquisition. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008.Ellis, Rod, ed. Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research. Routledge Introductions to Applied Linguistics. London ; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2014.Fernández, Eva M. Fundamentals of Psycholinguistics. Fundamentals of Linguistics. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.Gass, Susan M, and Alison Mackey, eds. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. London; New York, NY: Routledge, 2012.Gass, Susan M. Second Language Acquisition: An Introductory Course. 4th ed. New York: Routledge, 2013.Johnson, Keith. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. 2nd ed. Learning about Language. Harlow, England ; New York: Pearson Longman, 2008.Lightbown, Patsy, and Nina Margaret Spada. How Languages Are Learned. Fourth edition. Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2013.Mitchell, Rosamond, Florence Myles, and Emma Marsden. Second Language Learning Theories. London; New York: Routledge, 2013.Ortega, Lourdes. Second Language Acquisition. London: Hodder education, 2009.Saville-Troike, Muriel. Introducing Second Language Acquisition. 2nd ed. Cambridge Introductions to Language and Linguistics. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2012.Podrobný seznam literatury ke každému tématu bude v průběhu kurzu zveřejňován v aplikaci Moodle.

Požadavky

Požadavky k zápočtu- účast (max. 2 neomluvené absence)- průběžný test v 5. a 10. týdnu semestru - krátká ortografická (tedy ne fonetická) transkripce mluveného projevu pokročilého mluvčího (cca 3-4 minuty mluveného projevu)- krátká ústní prezentace (témata budou oznámena v prvním týdnu)- zápočtový test (otázky na základě zadané studie k prostudování + znalost základních konceptů z kurzu).

Garant

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.