Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Syntax and semantics (AAA130184)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA130184 - Syntax and semantics, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Hlavní tematické okruhy:Konstrukční analýza (definice, funkčně-kognitivní motivace, cíle, podstata syntaktických generalizací)Složková analýza syntaktických struktur (složkové testy, hierarchické vztahy, forma a význam)Nominální konstrukce (modifikace, determinace, gramatická shoda)Slovesná valence (transitivita, vyjadřování aktantů, pasívum, reflexívum)Frázové konstrukce (subjekt-predikát, verbální fráze, "raising" a "equi" struktury, syntaktické idiomy)Typy větných a polovětných doplněníZáklady parataxe a hypotaxe

Literatura

Povinná četba: Fillmore, Charles J. (1997). Construction Grammar - lecture notes. UC Berkeley ms. Fried, Mirjam & Jan-Ola Östman (2005). Construction Grammar: A thumbnail sketch. In J-O. Östman & M. Fried (eds.), Construction Grammar in a cross-language perspective, 11-86. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.

Garant

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.