Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Historický vývoj anglického jazyka II (AAA22030B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA22030B - Historický vývoj anglického jazyka II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Letní semestr - témata:1. Úvod do rané moderní angli?tiny.2. Raná moderní angli?tina - jazyk a spole?nost.3. Raná moderní angli?tina - p?ejímání a tvo?ení slov.4. Morfologie rané moderní angli?tiny.5. Syntax rané moderní angli?tiny.6. Raná moderní angli?tina - prom?ny zvuku.7. Fonologická zm?na - úvod.8. Morfologická zm?na - úvod.9. Syntaktická zm?na - úvod.10. Lexikální a sémantická zm?na - úvod. Kontakt jazyk? a jazyková zm?na.

Literatura

LiteraturaPovinná literatura: Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993) Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998) Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995) Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007. Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996. Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991. Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991. Doporu?ená literatura: Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003 Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997. Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987) Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982 Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Garant

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.