Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Jazykový seminář I (AAA230011)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA230011 - Jazykový seminář I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Zimní semestrSeminář 1. Úvodní seminář (informace o předmětu a požadavcích). Práce se slovníky pro studenty. Strategie osvojování slovní zásoby pro pokročilé studenty.Seminář 2. & 3. Zdraví. Restriktivní a nerestriktivní vztažné věty. Kolokace. Idiomy popisující člověka. Výrazy s ?come?. (Proficiency Masterclass Unit 1)Seminář 4. & 5. Věda a technika. Dynamická a nedynamická slovesa. Průběhovost. Výrazy s ?time?. Prostředky odkazování. (Proficiency Masterclass Unit 2)Seminář 6. & 7. Katastrofy a neobvyklé události. Modální a pomocná slovesa. Krácení textů. Vyjadřování názorů. (Proficiency Masterclass Unit 3)Seminář 8 & 9. Cestování. Doprava. Přací a podmínkové věty. Konjunktiv. Psaní shrnutí a abstrakt. Jazyk popisu. (Proficiency Masterclass Unit 4)Seminář 10 & 11. Životní prostředí. Vyjadřování budoucnosti. Textová koheze. Editace textu. (Proficiency Masterclass Unit 5)Seminář 12. & 13. Opakování.

Literatura

* Základní literatura: Gude, K., M. Duckworth (2009) Proficiency Masterclass. Oxford: OUP. * Rozšiřující literatura: Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP. Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd. McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP. McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP. Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky

Zápočet za zimní semestr je udělen na základě těchto kritérií:  a) docházka - max. 2 neomluvené absence + aktivní participace na práci v semináři;  b) úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu (ve 4., 8. a 13. týdnu) - min. 70% bodů v průměru za všechny testy;  c) příprava na semináře: plnění zadaných domácích prací v termínu stanoveném vyučujícími; d) složení závěrečného zápočtového testu ve zkouškovém období. Zápočtový test - je hodnocen jako Pass (prospěl) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín.Udělení zápočtu za předmět Jazykový seminář I je prerekvizitou pro zápis předmětu Praktický jazyk II. 

Garant

Helen Nathan, M.A.PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.