Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Jazykový seminář II (AAA230012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA230012 - Jazykový seminář II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Letní semestrWeeks 1 & 2. Culture. Cleft sentences with it and what. Emphasis. Complex sentences. (Proficiency Masterclass Unit 6)Weeks 3 & 4. Human interaction, civilizations & communities. Passive voice. Paraphrasing. (Proficiency Masterclass Unit 7)Weeks 5 & 6. Family life, gender roles, relationships. BrE & AmE spelling and vocabulary. Perfect tenses. Punctuation. Proofreading. Writing a formal letter. (Proficiency Masterclass Unit 8)Weeks 7 & 8. Money, business, commerce & consumerism. Reported speech. Adverbs of manner. Homonyms. (Proficiency Masterclass Unit 9)Weeks 9 & 10. Crime & punishment. The law. Civil liberties. Gerunds & infinitives. Avoiding repetition. (Proficiency Masterclass Unit 10)Weeks 11 & 12. Leisure & entertainment. Uses of have & get. Inversion. Understanding style, tone & attitude. Exam revision. (Proficiency Masterclass Unit 11)

Literatura

Základní literatura: Gude, K., M. Duckworth (2009) Proficiency Masterclass. Oxford: OUP. Rozšiřující literatura: Hall, D., M. Foley (2004) Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP. Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd. McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP. McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP. Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Požadavky

Zápočet za letní semestr je udělen na základě těchto kritérií: - docházka - max. 2 neomluvené absence; - aktivní participace na práci v semináři;  - příprava na semináře: plnění zadaných domácích prací v termínu stanoveném vyučujícími;  - úspěšné složení 3 testů na slovní zásobu (ve 4. či 8. týdnu a ve 13. týdnu) - min. 70% bodů v průměru za všechny testy.

Garant

Helen Nathan, M.A.PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.