Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fonetika a fonologie II (AAA230022)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA230022 - Fonetika a fonologie II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

* Rozpis hlavních témat:Tok spojité řeči, předělové jevy Melodický inventář angličtiny Intonační struktura promluvového úseku Funkce intonace Stavba slabiky, fonotaktika Samohláskové redukce a neutralizace systémových protikladů Slabé formy gramatických slov Slovní přízvuk Přízvuk v lexikálních derivacích a kompozitech Rytmická struktura promluvy a eurytmie Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

Literatura

Základní literatura:Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology.                 Third / Fourth Edition. Cambridge: CUP.Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English.                 Eighth Edition. London: Routledge.Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English.                 Praha: Karolinum.Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary.                 Harlow: Longman.

Garant

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.Mgr. Pavel Šturm