Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny anglického jazyka II (AAA230072)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA230072 - Dějiny anglického jazyka II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata probíraná v semináři:1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie. 2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice. 3. Jazyková typologie.4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie. 11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.12. Lexikální a sémantická změna. 13. Kontakt mezi jazyky.

Literatura

Povinná literatura:Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993)Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998)Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995)Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007.Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996.Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991. Doporučená literatura:Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997. Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987)Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Garant

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Mgr. Jiřina Popelíková