Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Syntax II (AAA300102)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA300102 - Syntax II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Syntax IINázev předmětu: Syntax II Typ předmětu Rozsah studijního předmětu: 2 hod. týdněZpůsob zakončení: zápočetVolitelný předmět specializační zkouškyVyučující: Dušková1. Syntax infinitivu (konstrukce s podkladovou podmětovou funkcí; infinitiv ve funkci jmenné části přísudku)2. Syntax infinitivu (infinitiv ve funkci předmětu, příslovečného určení a přívlastku.3. Syntax ing-ového tvaru4. Složité souvětí; koordinace a subordinace na různých rovinách syntaktické závislosti; typy vedlejších vět v složitém souvětí.5. Složité souvětí (adjunktní, disjunktní a konjunktní funkce adverbiálních vět; různé funkce vedlejších vět uvozených stejnými subordinátory.6. Slovosled jako polyfunkční prostředek: funkce slovosledu na rovině gramatické, sémantické a jako prostředku emfáze a emocí7. Slovosled (lineární modifikace) jako faktor aktuálního členění větného; ostatní faktory indikující informační strukturu: kontext, sémantika a intonace.8. Syntaktické prostředky indikující informační strukturu: vytýkací a pseudovytýkací konstrukce.9. Strukturní diskontinuity 10. Sémantika záporu11. Syntaktické dvojznačnosti a falešné skladební dvojice12. Elipsa

Literatura

Literatura (výběr)Kapitoly k jednotlivým tématům v mluvnicíchR. Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language; R. Huddleston and G. J. Pullum, Cambridge Grammar of the English Language,L. Dušková et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (passages on the treated points) L. Dušková, Studies in the English Language II, Chaps. 20, 24, 27, 30, 37; Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 3 (1999), 249-261, Vol. 4. (2002, 251-261)

Garant

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.