Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Lexikologie I (AAA300103)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA300103 - Lexikologie I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod - vymezení lexikologie, tvoření slov, základní pojmy2. Derivace - prefixace 3. Sufixace4. Konfixace (combining forms)5. Kompozice6. Redukce formy (clipping, zkratky ad.)7. Redukce formy (akronyma, křížení slov ad.)8. Konverze9. Sémantický posun10.Výpůjčky; okrajové slovotvorné procesy11. Komplexní (víceslovné) lexikální jednotky12. Neologizmy

Literatura

Základní literaturaPlag, I., Word-Formation in English, Cambridge: Cambridge University Press, 2003Bauer, L., Huddleston, R., Lexical word-formation. (pp. 1621-1721) In: Huddleston, R., Pullum, G.K., The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press, 2002.Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985. - Appendix I: Word-formation.Rozšiřující literaturaAdams, V., Complex Words in English, Longman-Pearson, 2001.Arnold, I.V., The English Word, Moscow, 1986.Bauer L., English Word-formation, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.Bauer, L., A Glossary of Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. Lieber, R., Introducing Morphology, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Lipka, L, English Lexicology, Gunter Narr, 2002 (An Outline of English Lexicology, 1990).Marchand, H., The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation, Beck, München, 1969.Štekauer, P., R. Lieber (eds) Handbook of Word-Formation, Springer, 2005.

Garant

prof. PhDr. Aleš Klégr