Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pragmatika (AAA300104)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA300104 - Pragmatika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod - vymezení pojmu pragmatika a základní problematiky2. Levinson - Computing context: an example3. Deixe4. Řečové akty5. Konvenční implicitní význam - presupozice, inference 6. Nekonvenční implicitní význam - Griceův kooperační princip7. Konverzační maximy a implikatury8. Srovnání konvenční a konverzační implikatury (vlastnosti) 9. Nedodržování maxim, nepřímý význam10. Zdvořilost - Leechův zdvořilostní princip11. Zdvořilost - Brown-Levinson (face management)12. Pozitivní zdvořilost13. Negativní zdvořilost

Literatura

Základní literaturaThomas, J., Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, Longman,1995.Verschueren, J., Understanding Pragmatics, Arnold, 1999.Yule, G., Pragmatics, Oxford UP, 1996.Huang, Y., Pragmatics, Oxford University Press, 2007.Brown, P., S.C. Levinson, Politeness. Some universals in language use, Cambridge UP, 1978.Leech, G., Principles of Pragmatics, Longman, 1983.Rozšiřující literaturaAriel, M., Defining Pragmatics, Cambridge University Press, 2010.Blakemore, D., Understanding Utterances, Blackwell, 1992.Cruse, A., A Glossary of Semantics and Pragmatics, Edinburgh University Press, 2006. Green, Georgia M., Pragmatics and Natural Language Understanding, LEA, 1989.Grundy, P., Doing Pragmatics, Arnold, 1995.Levinson, Stephen C., Pragmatics, Cambridge University Press, 1983. Mey, L. Jacob, Pragmatics. An Introduction, Blackwell, 1993. Sperber, d., D. Wilson, Relevance, Blackwell, 1986.

Garant

prof. PhDr. Aleš Klégr