Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Lexikologie II (AAA300114)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA300114 - Lexikologie II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Vymezení lexikální sémantiky, základních pojmů a přístupů; 2. Vývoj lexikální sémantiky; 3. Relační vymezení sémantických vztahů; 4. Teorie lexikálních polí, 5. Komponentová analýza, 6. Teorie prototypů (kognitivní přístup);7. Sémantika 'pojmových rámců' (frame semantics); 8. Paradigmatické vztahy: hyponynmie, hyperonymie, taxonymie; 9. Vztahy typu část-celek (meronymie);10. Synonymie; 11. Lexikální opozice (antonymie); 12. Polysémie, homonymie; 13. Syntagmatické lex. vztahy, kolokace.

Literatura

Aitchison, J., Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon, Blackwell, 1994Arnold, I.V., The English Word, Moscow, 1986Cowie, A.P.(ed.) Phraseology, Oxford UP, 1998, 2001Cruse, A., Lexical Semantics, Cambridge UP 1986Cruse, A., Meaning in Language, Oxford UP, 2000, 2004 (2nd ed.)Hoey, M., Patterns of Lexis in Text, OUP, 1991Hoey, M., Lexical Priming, Routledge, 2005Jones, S., Antonymy: A Corpus-based Perspective, Routledge, 2002Leech, G., Semantics, Penguin, 1981Lehrer, A., Semantic Fields and Lexical Structures, North-Holland, 1974Lipka, L., English Lexicology, Narr, (3rd ed. of An Outline), 2002Murphy, M. L,. Semantic relations and the lexicon, Cambridge UP, 2003Nida, E.A. Componential Analysis of Meaning, The Hague, Mouton, 1975 Palmer, F.R., Semantics, 2nd ed., Cambridge UP 1981Sinclair, J., Corpus, concordance, collocation, Oxford UP, 1991Stubbs, M., Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics, Blackwell, 2002

Garant

prof. PhDr. Aleš Klégr