Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Stylistika (AAA400101)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA400101 - Stylistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Obsahová náplň předmětu1. Regionální, sociální a stylistické varianty současného anglického jazyka; termíny užívané k jejich označení.2. Stylistické informace uváděné v gramatikách a ve slovnících.3. Stylistické informace uváděné ve slovnících a stylistických příručkách. 4. Styl ve slovní zásobě: neutrální slova vs. slova stylisticky příznaková; slova se stylisticky vyššími konotacemi.5. Styl ve slovní zásobě: neutrální slova vs. slova stylisticky příznaková; slova se stylisticky nižšími konotacemi.6. Styl jako kontextově podmíněná volba jazykové formy; relevantní rysy kontextu; klasifikace textů, funkce jazyka.7. Dimenze britských stylistických teorií: čas, zeměpisná oblast, oblast činnosti, jazykový kanál (mluvený/psaný), stupnice formálnosti jazykového projevu.8. Dimenze stylistického rozboru vázané na mluvčího a dimenze určené situací.9. Inherentně stylisticky příznakové prostředky vs. stylisticky neutrální prostředky se stylisticky příznakovou distribucí; stylisticky příznakové prostředky ve slovní zásobě a gramatice.10. Stylisticky příznakové prostředky na nadvětné rovině.11. Úloha statistiky ve stylistice.12. Řečnické figury.Kromě výkladu jednotlivých bodů obsahové náplně je nedílnou součástí každého semináře rozbor jednoho druhu textu (konverzace, nepřipravený mluvený projev, odborný jazyk, novinářský jazyk, jazyk náboženství, právních dokumentů, jazyk instrukcí, kondenzovaný jazyk encyklopedických a slovníkových hesel aj.Volitelná část specializační zkoušky z anglického jazyka a anglické lingvistiky

Literatura

D. Crystal and D. Davy: Investigating English Style, 1st ed. 1969G. Leech and M. Short: Style in Fiction, 1981G. M.Turner: Stylistics,1973L. Urbanová and A. Oakland, Úvod do anglické stylistiky, 2002L. Urbanová, Stylistika anglického jazyka, 2008

Garant

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.