Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Didaktika AJ I (AAA400105)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA400105 - Didaktika AJ I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Didaktika anglického jazyka - výběrový seminář MAGISTERSKÉ STUDIUMELT/TEFL/TESOL - VAJ/Aplikovaná lingvistika___________________________________________________________________________I. ZIMNÍ SEMESTR 1: Úvod do oboru a terminologie, VAJ ve VB, Evropě, USA; ELF a metodologie2: Základní aspekty VAJ - determinanty/ faktory výuky; dynamické schéma VAJ3: Lingvistické základy VAJ, pohled na jazyk z hlediska *CEFRu; metoda ALM4: Psychologické základy VAJ I. Metoda CLL5: Psychologické základy VAJ II. Alternativní metody + sugestopedie; afektivní výuka - Humor6: Psychologické základy VAJ III. Komunikativní metoda; interaktivní výuka, hry ve VAJ7: Literatura ve VAJ I8: Pedagogické základy VAJ I - metoda TPR. Komenský a humanismus v CJV Struktura cílů dle Spol.evrop. ref. rámce - diferenciace cílů + cíle výchovné (typy škol); mezipředmětové vztahy. Etické aspekty CJV 9: Pedagogické základy VAJ II; další kurikulární dokumenty a pedagogické normy; RVP, ŠVP. Metoda ''The Silent Way''. PŘÍPRAVA na hodinu10: Přehled metod I - historie VAJ/VCJ od starověku11: Přehled metod II - současnost a vývoj; gramaticko-překladová , Berlitzova M, další alternativní M12: Vyučovací prostředky I - globálně, klasifikace; výuk. materiály netextové 13: Vyučovací prostředky II - výuk. materiály technické , CALL, ICT14: Vyučovací prostředky III - teorie a praxe učebnice; psaní recenzí15: Návrh a tvorba osnov a Společný evropský referenční rámec pro VCJ, RVP, RŠP) případně volné téma dle zájmu studentů.Rovněž může dle zájmu studentů být od týdne 9 zahrnuto minivyučování jako speciální příprava na výukovou / pedagogickou praxi, kterou studenti absolvují buď po 2. semestru studia v magisterském programu nebo na jeho konci.J. Mothejzíková, září 2010

Literatura

Základní literaturaMothejzíková, J.: Methodology for TEFL Teachers; SPN Praha, 1988Mothejzíková, J.: Conducting an English Lesson in English; Kanzelsberger, Praha,1992Choděra, Ries, Zajícová, Mothejzíková, Hanzlíková: Výuka CJ na prahu nového století II, Ostravská univerzita, Ostrava, 2000+ any ELT methodology / textbook published since 90s and presented in Bibliography of DIDAKTIKA (V).

Garant

doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.