Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do anglické lexikografie (AAA400106)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA400106 - Úvod do anglické lexikografie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod do lexikografie; 2. Typologie slovník?; 3. Výkladové slovníky: makrostruktura; 4. Slovníkové heslo: mikrostruktura; 5. Definice; 6. P?íprava a sestavování slovníku; 7. Pedagogické slovníky; 8. P?ekladové slovníky, ekvivalence; 9. Speciální slovníky: Roget?v tezaurus;10. Koloka?ní slovníky; 11. Slovníky synonym; 12. Elektronické slovníky; 13. Vývoj anglických slovník?.

Literatura

Základní (essential texts) ?ermák, F., Blatná R. (ed.), Manuál lexikografie, H&H, Praha, 1995 Landau, S.I, Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography, CUP, 1989, 2001 (2nd ed.) Atkins, B.T.S.-M. Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography, OUP, 2008Fontenelle, T. (ed.) Practical Lexicography. A Reader, OUP, 2008Svensén, B., Practical Lexicography: Principles & Methods of Dictionary-Making, OUP,1993 Zgusta, L., Manual of Lexicography, Academia, Praha, 1971 Dopl?ující (supplementary texts) Apresjan, J., Systematic Lexicography, OUP, 2000 Bergenholtz, H. - Tarp, S., Manual of specialised Lexicography. The Preparation of Specialised Dictionaries, Benjamins, 1995 Hartmann, R.R.K.- G. James, Dictionary of Lexicography, Routledge, 2001 Jackson, H., Lexicography. An Introduction, Routledge, 2002 Kipfer, B.A., et al., Workbook on Lexicography, University of Exeter, 1984 van Sterkenburg, P. (ed.), A Practical Guide to Lexicography, Benjamins, 2003

Garant

prof. PhDr. Aleš Klégr