Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do teorie diskursu (AAA400107)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA400107 - Úvod do teorie diskursu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Topics:Ř Introduction (what is discourse?, approaches to discourse, units of discourse, views of language, context and co-text, discourse phenomena)Ř Intro to different approaches: relationship btw structure and function, btw text and context, nature of communicationŘ Definitions of discourse (formal vs functional approaches), data collection + transcription conventionsŘ Speech Act Theory (the expressibility principle, taxonomies, conditions, multiple functions)Ř Pragmatics: cooperative principle, maxims, entailment, presupposition, implicature, relevanceŘ Interactional Sociolinguistics (Gumperz, Goffman) - contextualization cues, Goffman - Politeness TheoryŘ Ethnography of Communication: components of speechŘ Conversation Analysis: turn-taking, adjacency pairs, structure of conversation, a higher-level structureŘ Variation Analysis, narrative structure Ř RegistersŘ Cohesion, Rhetorical Structure TheoryŘ Discourse markersCritical Discourse Analysis

Literatura

Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Malden, Mass.: Blackwell.Schiffrin, D. et al. The Handbook of Discourse Analysis. Malden, Mass: Blackwell.Du Bois, J., S. Schuetze-Coburn, S. Cumming and D. Paolino (1993) Outline of discourse transcription. In J. Edwards and M. Lampert (eds.) Talking data: Transcription and coding in discourse research. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 45-89.Goffman, Erving (1999 [1967]) On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction. In A. Jaworski and N. Coupland (eds.) The Discourse Reader. London: Routledge. 306-320.Brown, P. and Levinson, S.C. (1999 [1987]) Politeness: Some universals in language usage. In A. Jaworski and N. Coupland (eds.) The Discourse Reader. London: Routledge. 321-335.Grice, H. P. (1975) Logic and conversation. In P. Cole and J. Morgan (eds.) Syntax and Semantics.Vol. 3. New York: Academic Press. 41-58.Mann, W. C. and S. A. Thompson (1988). Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text 8 (3). 243-281.Coulthard, M. (1985 [1977]) An Introduction to Discourse Analysis. London: Longman. (2 nd edition). Chapter 7. Discourse analysis and language teaching. 146-159.

Garant

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.