Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do teorie diskursu (AAA500107)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA500107 - Úvod do teorie diskursu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

* Topics:- Introduction (what is discourse?, approaches to discourse, units of discourse, views of language, context and co-text, discourse phenomena)- Intro to different approaches: relationship btw structure and function, btw text and context, nature of communication- Definitions of discourse (formal vs functional approaches), data collection + transcription conventions- Speech Act Theory (the expressibility principle, taxonomies, conditions, multiple functions)- Pragmatics: cooperative principle, maxims, entailment, presupposition, implicature, relevance- Interactional Sociolinguistics (Gumperz, Goffman) - contextualization cues, Goffman - Politeness Theory Ethnography of Communication: components of speech- Conversation Analysis: turn-taking, adjacency pairs, structure of conversation, a higher-level structure- Variation Analysis, narrative structure - Registers- Cohesion, Rhetorical Structure Theory- Discourse markers- The Socio-Semiotic Approach- Critical Discourse Analysis 

Literatura

Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Malden, Mass.: Blackwell, Ch 1-8.Jaworski A. and N. Coupland (eds) (2006) The Discourse Reader, 2nd ed, . London: Routledge. (selected chapters).Schiffrin, D., D. Tannen and H. Hamilton (eds) (2003) The Handbook of Discourse Analysis. Malden, Mass: Blackwell. (selected chapters).Gee J., M. Handford (2012) The Routledge Handbook of Discourse Analysis, Routladge. (selected chapters).Renkema, J. (2004) Introduction to Discourse Studies, Amsterodam: John Benjamins.(selected chapters).Johnstone, B. (2008) Discourse Analysis. Blackwell.Jones, R. (2012) Discourse Analysis: A Resource Book For Students. Routladge. + additional reading material through Moodle

Garant

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.