Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Angličtina a korpusy I: Základy práce s jazykovými korpusy (AAA500120)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA500120 - Angličtina a korpusy I: Základy práce s jazykovými korpusy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Učitel: Mgr. Lucie Chlumská lucie.chlumska@ff.cuni.cz, lucie.chlumska@gmail.com Místnost: S131 na hlavní budově FF UK (vzadu ve dvoře) The course consists of 12-13 lessons (2 academic hours). 1. introduction to the course, registration to the corpora (CNC, BNC, COCA) 2. introduction to corpus linguistics, types of corpora, basic queries, regular expressions (use of wild characters, operators of repetition etc.), KonText interface 3. principles of lemmatisation and morphological tagging of corpora (stochastic methods, rule-based methods of disambiguation), CQL (corpus query language), using lemmas and tags in complex queries 4. advanced regular expressions (logical operators), filters - positive and negative, creating subcorpora based on different metadata, concept of representativeness in corpora of spoken and written language 5. the InterCorp parallel corpus, searching for translation equivalents, false friends in translation, creating subcorpora on a parallel corpus 6. collocations and statistical methods for their identification 7. corpora in translation studies, translation universals in English 8. BNC - about the corpus, BNC Web interface 9. English spoken corpora (incl. spoken part of the BNC), corpus-based vs. corpus-driven approach 10. COCA, COHA and other corpora in Mark Davies’ interface, querying 11. British and American English - case studies 12. other English corpora and interfaces, building a corpus, AntConc (clusters, keywords) 13. presentation of students' work, discussion Rozsah: 0/2 (jednosemestrální kurs otevíraný vždy v zimním semestru) Atestace: Z Kredity: Kredity: 5 Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, samostatné zpracování lingvistického jevu (angličtina) korpusovými metodami a jeho prezentace v závěrečné hodině

Literatura

Doporučená literatura:Baayen, H. R.: Analyzing Linguistic Data. Cambridge University Press, Cabridge 2008.Biber, D. - Conrad, S. - Reppen, R.: Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use (Cambridge Approaches to Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press. 1998.Biber, D. - Conrad, S. - Leech, G. - Finegan, E. - Johansson, S.: Longman Grammar of Spoken and Written English, Longmann. England 2000.Biber, D. - Conrad, S.: Real Grammar. Pearson Longman. NY 2009.Cheng, W.: Exploring Corpus Linguistics: Language in Action. Routledge, 2012.Čermák F. - Klímová J. - Petkevič V. (eds.): Studie z korpusové lingvistiky. Karolinum, Praha 2000.Čermák, F. - Blatná, R.: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. NLN, Praha 2006.Čermák, F. - Šulc, M. (eds.): Kolokace. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006.Gries, S. Th. - Wulff, S. - Davies, M. (eds.): Corpus-linguistic applications, Rodopi 2010.Hunston, S.: Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press, 2002.McEnery, T. – Hardie, A.: Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge University press, 2012.Oakes, M. P.: Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh 1998.Quirk, R. - Greenbaum, S. - Leech, G. - Svartvik, J.: A Grammar of Contemporary English. Longman Group United Kingdom 1972.Sinclair, J.: Trust the text. Routledge. London. 2004.Teubert, W. - Krishnamurthy, R. (eds.): Corpus Linguistics Vol. I-VI, Critical Concepts in Linguistics, Routledge 2007.and http://www.korpus.cz, http://bncweb.lancs.ac.uk, http://corpus.byu.edu/

Garant

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.Mgr. Lucie Chlumská

Vyučující

Mgr. Lucie Chlumská