Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Angličtina a korpusy II: Úvod do anglické korpusové lingvistiky (AAA500121)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA500121 - Angličtina a korpusy II: Úvod do anglické korpusové lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

 1.      J. Sinclair and the basic concepts and issues in corpus linguisticsan empirical approach / a lexical approach to linguistic analysis, corpus, concordance, horizontal and vertical view, British National Corpus: simple query, KWIC and Sentence view, ordering and expanding (naked eyes, true feelings and the meaning of possible) 2.      Frequency and dispersioncomparing results, normalized frequencies, precision and recall, statistical significance, BNC: wicked, it is up to you 3.      Pattern Grammar, collocation and colligation, linear unit grammarusing wildcards, part-of-speech and headword/lemma queries, tagged and parsed corpora (BNC, ICE)4.      Semantic preference, discourse prosody, lexical primingbachelors and spinsters5.      Types of corpora, developing linguistic corporametadata, annotation, reference corpus, using Antconc to explore one‘s own corpus, tabloids and broadsheets6.      Keyness, keywords and freqency listsstylistic analysis using Antconc7.      Dimensions and variability, multivariate analysisWritten and Spoken English8.      Corpora and academic languageBASE, MICASE, BAWE9.      Corpora in cross-linguistic research InterCorp10.  Corpora and varieties of English, using comparable corporaICE, BNC and COCA11. Corpus approaches to text and discourse analysis 12. Corpora in EFL and applied linguistics13. Presentation of students’ projects

Literatura

Baker, P. (2006) Using Corpora in Discourse Analysis. London / New York: Continuum.Baker, P. and A. Hardie, T. McEnery (2006) A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.Biber, D. and S. Conrad, R. Reppen (1998) Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. New York: Longman.Hoey, M. (2005) Lexical Priming: a New Theory of Words and Language. Abingdon / New York: Routledge.Hoey, M. and O’Donnell, M. B. (2008) ‘Lexicography, grammar, and textual position.’ International Journal of Lexicography 21/3: 293-309.Hoffmann, S et al. (2008) Corpus Linguistics with BNCweb - a Practical Guide. Frankfurt am Main: Peter Lang.Hunston, S. & Francis, G. (1999). Pattern grammar: a corpus-driven approach to the lexical grammar of English. Amsterdam: John Benjamins.Hunston, S. (2002) Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.McEnery, T. and R. Xiao, Y. Tono (2006) Corpus-Based Language Studies. London / New York: Routledge.Meyer, Ch. F. (2002) English Corpus Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.Sinclair, J.M. (1991) Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.Sinclair, J. McH. and A. Mauranen (2006) Linear Unit Grammar. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.Teubert, W. and A. Čermáková (2007) Corpus Linguistics. A Short Introduction. London / New York: Continuum.+ jednotlivé články doporučené v průběhu semináře

Garant

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.