Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Angličtina a korpusy III: Studie z korpusové lingvistiky (AAA500129)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA500129 - Angličtina a korpusy III: Studie z korpusové lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Korpusová lingvistika: metodologie nebo teorie?2. Přístup k analýze: intuice vs korpus, přístupy "corpus-based" vs "corpus-driven".3.-10. Studie ze současné korpusové lingvistiky (klíčová slova ("keywords"), textové vzorce ("textual patterns"), korpusová stylistika a další plus volba témat dle studijních zájmů studentů)11.-13. Prezentace prací studentů a jejich oponentura (studenty)

Literatura

Cheng. W. (2011). Exploring Corpus Linguistics. Language in Action. London/New York: Routledge.Fischer-Starcke, B. (2010). Corpus Linguistics in Literary Analysis. London: Continuum.Hoey, M., Mahlberg, M., Stubbs, M. & Teubert, W. (2007). Text, Discourse and Corpora. London: ContinuumHunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.Mahlberg, M. (2005). English General Nouns. A corpus theoretical approach. Amsterdam: John Benjamins.McEnery, T., Xiao, R. & Y. Tono (2006). Corpus-Based Language Studies. London/New York: Routledge.Owen, Ch. (2007). Notes on the ofness of of - Sinclair and grammar. Words, grammar, text: revisiting the work of JohnSinclair, Special issue of Internationa Journal of Corpus Linguistics, ed. R. Moon, 12 (str. 201-222).Rühlemann, Ch. (2007). Conversation in Context. London: Continuum.Scott, M. & Tribble, Ch. (2006). Textual Patterns. Key Words and corpus analysis in language education. Amsterdam: John Benjamins.Sinclair, J. Ed. (2004). How to Use Corpora in Language Teaching. Amsterdam: John Benjamins.Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.Stubbs, M. (2005). Conrad in the computer: examples of quantitative stylistic methods. Language and Literature14 (1)str. 5-24).Teubert, W. (2005). My version of corpus linguistics. International Journal of Corpus Linguistics 10 (str. 1-13).Teubert, W. (2007). Sinclair, pattern grammar and the question of hatred. Words, grammar, text: revisiting the work of John Sinclair, Special issue of International Jorunal of Corpus Linguistics, ed. R. Moon, 12 (str. 223-248)Tognini-Bonelli, E. (2001). Corpus Linguistics at Work. Amsterdam: John Benjamins.

Garant

Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.