Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kvantitativní výzkum v aplikované lingvistice II (AAA500142)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA500142 - Kvantitativní výzkum v aplikované lingvistice II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1.       Úvod2.       Sběr dat3.       Design experimentálního výzkumu4.       Design kvazi-experimentálního výzkumu5.       Neexperimentální metody: dotazníkové šetření6.       Neexperimentální metody: pozorování7.       Diskuse k vlastnímu výzkumu nebo replikační studii, otázky k zápočtové práci8.       Zpracování dat: popisná statistika9.       Zpracování dat: interferenční statistika, analýza jedné proměnné10.   Zpracování dat: analýza dvou proměnných11.   Zpracování dat: regresní modely12.   Zpracování dat: pokročilé analýzy13.   Opakování a souhrn

Literatura

Povinná literatura:Primární empirické zdroje (na návrh učitele po diskusi se studenty bude upřesněno během semestru)Doporučená literatura:Bryman, A. (2012). Social Research Methods (Fourth edition). Oxford: Oxford University Press.Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.Mackey, A., & Gass, S. M. (Eds.). (2012). Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide. Chichester: Blackwell Publishing.Muijs, D.  (2011). Doing Quantitative Research in Education with SPSS (Second edition). London:  Sage.Selinger, W. H., & Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Požadavky

Podmínky pro udělení zápočtuStudenti musí splnit následující podmínky:1.       Aktivní účast na hodinácha.       Pravidelná účast (maximálně 3 absence)b.      Průběžné plnění zadaných úkolů (minimálně 75 %):                                                               i.      kritické čtení odborných studií před jednotlivými hodinami tak, aby byla diskuse během semináře smysluplná                                                             ii.      vypracování recenzí, návrhů replikačních studií a výzkumných návrhů v rozsahu 200-400 slov                                                            iii.      aktivní účast v diskusích během semináře NEBO v diskusním fóru v Moodlu 2.       Zápočtová práce v rozsahu maximálně 2500 slov na JEDNO z následujících témat:a.       Návrh a popis vlastního výzkumného projektub.      Návrh a popis replikační studiec.       Systematická studieZápočtová práce musí splňovat formální i obsahová kritéria odborné práce včetně bibliografie a správných citačních norem.

Garant

Mgr. Kateřina Bohuslavová