Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Erasmus IP Staging European Identities (AAA500800)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAA500800 - Erasmus IP Staging European Identities, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

MATERIAL(a) Jiří Levý, Umění překladu (2. vyd. Panorama 1983)Jiří Levý, České teorie překladu 1, 2 (iž 1996)?Překlad a překladatel?. Souvislosti 2/36/1998 (číslo věnované problematice překladu)Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace (DeskTop Publishing FF UK 1997)Zlata Kufnerová et al., Překládání a čeština (H&H 1994)Anton Popovič ed., Originál-preklad. Interpretačná terminológia (Bratislava 1983)Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie) (Karolinum 1996)Susan Basnett-McGuire, Translation Studies (Routledge-London 1991)Peter Newmark, A Textbook of Translation (Prentice Hall Int.(UK) 1988)(b)Xeroxed or anthologized texts for compulsory translations analysed in the seminar sessions.(c)Recommended reading on both theoretical and practical aspects of literary translation to be discussed in the seminar sessions.

Garant

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.