Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfologie angličtiny pro studenty programu Erasmus (AAAE0008B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAAE0008B - Morfologie angličtiny pro studenty programu Erasmus, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

lSummer term1. Syntactic and semantic characteristics of full verbs (transitivity, dynamic and stative verbs, telic and atelic verbs) The categories of the English verb: voice. Formation and functions of the passive. 2. The verb: mood. The verb forms and meaning of mood. 3. Non-finite verb forms - gerund, infinitive, participle. Forms and functions. Secondary predications.4. The verb: tense - simple and progressive forms. Expressing the past and present. 5. The verb: tense. Expressing the past and anteriority. 6. The verb: tense. Expressing the future and posteriority. 7. Pronouns. Classes of pronouns. Personal pronouns: case, deictic, generic and snaphoric reference. 8. Possessive pronouns: determinative and independent, syntactic function, types of reference. Reflexive and reciprocal pronouns. 9. Demonstrative pronouns. Relative pronouns. Interrogative pronouns. 10. Indefinite pronouns. Types of quantifiers. Types of reference. 11. The adjective. Gradability. Attributive and predicative adjectives. 12. The adverb. Morphological characteristics. Gradation. 13. Prepositions. Simple and complex prepositions. The semantics of prepositions. Conjunctions.

Literatura

Basic:Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie sou?asné angli?tiny. Sbírka cvi?ení, p?íklad? a text? k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.Dušková, L. et al., Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, Praha: Academia, 2006.Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.Recommended:Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Garant

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.Mgr. Kateřina Vašků