Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Etnografické regiony v ČR (AAET100080)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAET100080 - Etnografické regiony v ČR, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Pořadí přednášek:A. ČECHY Úvod do problematiky: Funkce oblastních muzeí a význam regionálních badatelů. ChebskoKrušné hory a PoohříPodřipsko, Rakovnicko a SlánskoPlzeňskoChodskoPošumavíPraha a okolíPodještědí, Pojizeří, Podkrkonoší a Český rájNáchodsko, Podorlicko a PolabíPodblanicko, Podbrdsko a PosázavíJižní Čechy - Kozácko a Blata a DoudlebskoČeskomoravská vysočina: České Horácko a HlineckoB. MORAVA A SLEZSKOMoravské Horácko, Jihlavsko a HřebečskoStřední Morava, Podhorácko a BrněnskoHanáJeseníky, Šumpersko a BruntálskoOpavsko, Ostravsko a těšínské SlezskoKravařsko, Lašsko, Záhoří ValašskoZálesí a Kopanice Horňácko, Dolňácko a SlováckoPodluží a Charvátsko a jižní Morava LITERATURA:Literatura základníAdámek, Karel Václav, Lid na Hlinecku, Praha 1900Bartoš, František, Moravští Kopaničáři, in: Lid a národ: Sebrané rozpravy národopisné a literární Frantiska Bartoše, Velké Meziříčí 1883Bečák, Rudolf, Lidové umění na Hané: lidová kultura hmotná, Velký Týnec u Olomouce 1941Bolech, Václav, Pověst o Jakubu Kubatovi z Jižních Čech, in Český lid V., Praha 1896, s. 32-33 Braukmüller, Heide: Vom Bergmann zum Spielzeugmacher. Zur Geschichte der Räuchermännchen und Nußknacker im Erzgebirge, Sollermann, Leer 1996.Frolec, Václav, Jízda králů: lidový obřad, hra, slavnost, Praha 1990Habermann, Georg, Aus dem Volksleben des Egerlandes, Kobrisch & Gschihay, Eger 1886Hlinecký, Antonín, Z dob šerých, dávných: pověsti a pohádky, obrázky, staré zvyky a pověry ze Skutče, okresu skutečského a okolních, Chotěboř 1909Hofmann, Josef, Deutsche Volkstrachten und Volksbräuche Westböhmens, Karlsbad 1932Holý, Dušan, Lidoví skladatelé a písmáci z Lanžhota na Podluží, in: Národopisné aktuality 19/1982, s. 179-200Horák, Jiří, Národopisný materiál z Posázaví, in: Národopisný věstník českoslovanský II., Praha 1907, s. 271-286Horák, Josef, Krkonošské koledy, Josef Krbal, Lázně Bělohrad 1939Hrabětová, Jana, Jaro na vsi: staré zvyky a obyčeje v PolabíHraše, J. K., Ze starých přástev. Národní pohádky z Náchodska dle vypravování lidu napsal Jan Karel Hraše, Burian, Písek 1902Chotek, Karel, Moravské Horácko, řada Národopis lidu českoslovanského, Díl 3. Sv. 3. Seš. 1, Moravské Horácko. Lidové umění a zvykosloví. Lidové umění výtvarné; kritická studie srovnávací, Praha 1930Jančář, Josef a kol., Lidová kultura na Moravě, řada Vlastivěda moravská, Strážnice-Brno 2000Jílek-Oberpfalcer, František, Jak žili naši otcové: mezi písmáky pod Krkonošemi, Josef Krbal, Vrchlabí 1946Jindřich, Jindřich, Chodsko, Praha 1956Kolektiv autorů, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, J. Otto: Praha 1895Kovářová, Marie: Z lidových zvyků Podblanicka: Narození dítěte - šestinedělí - křest a úvod, in: Sborník vlastivědnych prací z Podblanicka, 13/1972, s. 192-217Kramařík, Jaroslav, Etnografické problémy starých forem zemědělství v Pošumaví, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1960Kramařík, Jaroslav, Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici, Praha 1972Kraus, A., Blaník, in: Národopisný věstník českoslovanský XII/1917, s. 113-128Krejčí, Pavel, Pojizerské a podještědské písně a tance, Severočeské krajské nakladatelství v Liberci, Liberec 1963Krulikovský, Zdeněk Vilém, Lašsko: etnografický a kulturní region Moravy a Slezska, Markrabství lašské 2007Kurfürst, P.: Poslední skřipkaři na Jihlavsku, in: Národopisné aktuality 16/1979, s. 107- 118.Korkisch, Gustav, Schönhengster Volkskunde, řada Handbuch der sudetendeutschen Kulturgeschichte bd. 7., Oldenbourg 1982 Lábek, Ladislav, Lidový kroj a výšivky na Plzeňsku, Plzeň 1921Lábek, Ladislav, Stručný národopisný popis Plzeňska i západních Čech vůbec, Národopisné museum Plzeňska, Plzeň 1926Lašťovková, Barbara, Koťátko, Jiří, Pražské usedlosti, LIBRI, Praha 2001Laudová, Hannah, Zvyky, zvyklosti a zábavy na Plzeňsku, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni sv. 7, Plzeň 1991, s. 49-53.Lego, František, Kroj a lidové vyšívání na Blatech, in: Český lid VI., Praha 1897, s. 149-152 a dále Český lid VII., Praha 1898, s 152-154Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Svazek 1-3, Mladá Fronta Praha 2007Ludvíková, Miroslava, Kroj Brněnského venkova v letech 1748-1848, Brno 1964Ludvíková, Miroslava, Lidová strava na Brněnsku, Brno 1961Málková, Květoslava, Betlémové figurky a betlémy ze sbírek muzea v Bruntále, Bruntál 2006Melzer, Miloš a kol., Regionální muzea - historie a perspektivy, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk 1996Melzer, Miloš, Schulz, Jindřich a kol., Vlastivěda šumperského okresu, Šumperk 1993Niederle, L. a kol., Moravské Slovensko, řada Národopis Lidu Českoslovanského. Díl I.. Svazek I., Praha 1918Pargač, Jan, Tradice v kulturním a společenském životě nymburské vesnice, Praha 1988Pernica, Bohuslav, Rok na moravském Horácku a Podhorácku, Havlíčkův Brod 1950Pittnerová, Vlasta, Ze Žďárských hor , in: Český lid I., Praha 1892, s. 68-73 a 198-200Pleskot, Jaroslav, Lidové divadelní hry z Kravařska, in: Otázky divadla a filmu 1973, s. 171-219Pražák, V.–Vařeka, J.: Chebský statek a jeho vztahy k středoevropskému lidovému domu hrázděnému, Český lid 58, 1971, s. 90–112Procházka, Karel, O dětech na Novostrašecku, Praha 1901Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 1-3, Pavel Körber, Praha 1903Satke, Antonín, Úsměv a smích: anekdoty a humorky slezského venkova a hornického Ostravska, Karviná 1991Satke, Antonín, Valušek, Bohuslav, Hlučínskem krok za krokem, Opava 1969Scheybal, Josef V., Lidový kroj v Podještědí, Česká beseda, Liberec 1982Slavík, Bedřich, Písemnictví na moravském Valašsku, Olomouc 1947Skalníková, Olga, Kladensko, život a kultura lidu v průmyslové oblasti, ČSAV, Praha 1959Souček, Stanislav, Rakovnická vánoční hra, Brno 1929Staňková, Jitka, Johnová, Helena, Baran, Ludvík, Lidový malovaný nábytek v českých zemích: z muzejních sbírek, Panorama, Praha 1989Stolařík, Ivo a kol., Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina, řada Těšínsko, sv. 5., Šenov 2003Šalanda, Bohuslav, Česká vesnice Široký Důl, Kolín 2008Šebek, Svatopluk, Lidové písně a tance z Nymburska, Praha 1959Škabrada, Jiří, Vajdiš, Jaroslav, Lidová architektura středočeského kraje, Praha 1984Štěpánová, Irena, Lidový oděv na Benešovsku, Praha 1987Šťovíček, Jan, Lidové zvyky na Podřipsku, Roudnice nad Labem 1986Šváb, František a kol., Plzeňsko, řada Národopis lidu českoslovanského, díl IV., svazek 1, Praha 1934Václavík, Antonín, Luhačovské zálesí, Luhačovice 1930Valchář, Hanuš, Čermák, Kliment, Hrnčířství na Ledečsku, Čáslav 1914Vařeka, Josef, Lidové stavitelství Slánska, Kladno 1976Vlastivědný sborník Podřipsko (K 100. výročí založená Podřipského muzea), Podřipské muzeum Karla Rozuma, roudnice nad Labem 2001Vyhlídal, Jan, Naše Slezsko, Praha 1900Werner, Dietmar, Bergmannssagen aus dem sächsischen und böhmischen Erzgebirge, Marienberg 2002Zrůbek, Rudolf, Jaro, léto, podzim, zima: duchovní dědictví Orlických hor, Academia, Praha 2005Literatura doporučenáBrokeš, Vladimír, Lidová architektura na území MAS Pošumaví, Klatovy 2011Dědková, Libuše, Miloslava Procházková, buditelka moravských žen: vzpomínka i úvaha, Kramář a Procházka: Olomouc 1929Franěk, Boh., Svatba na Rakovnicku před 50 lety, in: Český lid XIV., Praha 1905, s. 37-40Horák, Josef, Jak jsem sbíral lidové písně na Rožďalovicku, in: Vlastivědný zpravodajPolabí 5-6/ 1962Konzbul, Jan, Horácko a jeho lid, Havlíčkův Brod 1959Kramář, Josef, Příhody svého života pro rodinu napsal Josef Kramář, Kramář a Procházka: Olomouc 1872Kubát, Miroslav a kol., Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo: sborník k dvoustému výročí ochotnického divadla v Podkrkonoší, Kruh: Hradec Králové 1986Lábek, Ladislav, Lidové šperky západočeské, Plzeň 1938Lidová architektura (Václav Frolec, Štefan Mruškovič, Josef Scheybal, Jaroslav Vajdiš), SNTL 1983Pavlíková, Jitka, Jílek, Tomáš, Lidová architektura západočeského kraje, Praha 1974Poche, Emanuel, Prahou krok za krokem, Orbis, Praha 1958Sirovátka, O: Poslední permoník (české hornické pověsti), Praha 1965Slavík, Bedřich, Hanácké písemnictví, Olomouc 1940Slavík, Jaroslav R., Slované na Chebsku, Cheb 1949Štěpán, Luděk, Vařeka, Josef, Klíč od domova: lidové stavby východních Čech, Kruh, Hradec Králové 1991Šťovíček, Jan: Lidové zvyky a obyčeje na Novostrašecku. ZVM 6, 1981, č. 1–12; 7, 1982, č. 1–12;8, 1983, č. 1–8, s. vždy 5–6Václavík, Antonín, Výroční obyčeje a lidové umění, Praha 1959Volfová, Sida, Město pod horami, St. Kuchař, Hradec Králové 1933Zíbrt, Čeněk, K. J. Erbena Vodník a lidové podání na Slánsku, in: Český lid XVII., Praha 1908, s. 87Zrůbek, Rudolf, Vánoční jesličky: lidové umění kraje Orlických hor, Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 1999

Garant

Mgr. Daniel Dědovský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Daniel Dědovský, Ph.D.