Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Současný folklór: moderní narativita II (AAET10048)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAET10048 - Současný folklór: moderní narativita II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je nejen poskytnout přehledový úvod do fenoménu "moderní" orální narativity, ale i analýzu jejího vztahu k "tradičním" folklorním žánrům a především její zasazení do příslušného kulturního a sociálního kontextu. Vedle teoreticky a metodologicky primární slovesné folkloristiky kurz zprostředkovává i úhel pohledu kulturně antropologických a psychologických studií.Detailní sylabus pro aktuální semestr je k dispozici na první přednášce kurzu.

Sylabus

1. Současný folklor, postfolklor nebo populární kultura?2. "Městský", "moderní" nebo "současný" folklor?3. Historie mezinárodního výzkumu současného folkloru.4. Současný folklor a jeho sociální a kulturní funkce.5. Anekdota a humorka.6. Fáma a pomluva.7. Současná pověst.8. Dětský folklor.9. Nápisový, psaný a kancelářský folklor.10. Elektronický folklor.11. Hraniční folklorní formy.12. Současný folklor a populární a artificiální kultura.13. Interdisciplinární interpretace současné orální narativity. 

Literatura

základní:Brednich, R. W.: Where They Originated... Some Contemporary Legends and Their Literary Origins. zdroj: http://www.folklore.ee/folklore/vol20/legends.pdf (2001).Čapek, K.: K přírodopisu anekdoty. In: Marsyas - Jak se co dělá. Praha 1984, s. 45-54.Janeček, P.: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice. Praha 2006.Janeček, P. (ed.): Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha 2011.Kapferer, J.-N.: Fáma - nejstarší médium světa. Praha 1992.Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Díl I. - III. Praha 2007.Pospíšilová, J: Kultura dětí. In: Tyllner, L. - Uherek, Z. (eds.): Kultura - Společnost - Tradice I. Praha 2005.Sirovátka, O.: Folkloristické studie. Brno 2002.Šrámková, M.: Vyprávění ve městě jako specifický druh narace. Národopisná revue 4, 2002, s 195-202.Votruba, A.: Namažeme školu špekem. Současná folklorní poezie dětí. Praha 2009.

Požadavky

Terénní sběr současných folklorních narací dle výběru studentky/studenta a zadání přednášejícího.

Garant

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.