Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Folklór Evropy (AAET30188)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAET30188 - Folklór Evropy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednášky je prezentace diachronně koncipovaného nástinu základních tematických a žánrových tendencí evropské folklorní produkce v širším geografickém, historickém a kulturním kontextu. Přehledová část přednášky představí tyto tendence na základě nezáměrných fixací a literárních adaptací orálně transmitovaných textů od starověku po jejich první badatelské reflexe na počátku 19. století; jednotlivá temata pak vždy doplňují komplementární teoretické exkurze související s danou problematikou z oblasti široce chápané folkloristiky. Detailní sylabus pro aktuální semestr je k dispozici na první přednášce kurzu

Sylabus

1. (Indo)evropa a její folklor / Univerzalita vs. lokální specifičnost folklorních narací.2. Starověké eposy a folklorní tradice Evropy / Mimoevropský kontext evropského folklorního repertoáru.3. Antický román a folklorní tradice Evropy / Protovědecké interpretace folkloru.4. Bible jako folklorní pramen / Křesťanská motivika ve folkloru.5. Germánská orální epika / Teorie a archetyp hrdiny.6. Geneze hrdinského eposu v Evropě / Epické zákony ústní slovesnosti.7. Keltská mytologie a folklor / Význam kulturní periferie pro folklorní a literární produkci.8. Dvorská kultura středověku a folklorní tradice / Vztah elitní a lidové kultury.9. Novelistika evropské renesance / Otázky folklorní genologie.10. Barokní recepce pohádkových narací / Literární folklorismus a neofolklorismus.11. Osvícenský zájem o folklor / Biologizující a ekonomizující metafory orální tradice. 12. Romantická recepce folkloru v Evropě / Folklor a nacionalismus.13. Folklor Evropy dnes? / Orální tradice soudobé globalizované společnosti.

Literatura

Základní literatura: Aarne, A. - Thompson, S. - Uther, H.-J.: The Types of International Folktales. Helsinki 2004.Dvořák, K.: Soupis staročeských exempel. Praha 1978.Dvořák, K.: Mezi folklórem a literaturou. Praha 1994.Dvořák, K.: Nejstarší české pohádky. Praha 2001.Horálek, K.: Folklór a světová literatura. Praha 1979.Jech, J.: Krakonoš. Praha 2008.Šmahelová, H.: Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Praha 1989.Thompson, S.: Motif-Index of Folk Literature. Copenhagen 1955-1958.

Požadavky

Ústní prezentace a diskuze jednoho studentkou/studentem vybraného tematického okruhu a následná diskuze s přednášejícím o druhém tematickém okruhu vybraném přednášejícím na základě vlastní četby zadané folklorní edice a související analytické literatury (ZK).

Garant

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.