Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Němčina (AAH100036)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100036 - Němčina, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1.Nominalizace 2.Funkční slovesa 3. Slovotvorba4.Předložkové vazby užívané v odborném stylu5.Modální slovesa v dalších významech 6.Participiální vazby7.Psaní úvahy, resumé odborného textu, písemného referátu (příp. seminární práce) a tzv. "Bewerbungsschreiben"8. Pronesení ústního referátu na odborné téma s důrazem na rozdíly mezi českým a německým odborným stylem.

Literatura

řPoužívaná literatura:Flegl, P.: Němčina pro psychology. Praha, Karolinum. Hasilová, H.: Čtení odborných a uměleckých textů pro humanitní obory. Praha, Karolinum 2000. Hřebíčková, S.: Textová cvičebnice pro historiky. Praha, Karolinum 1996. Hall, K. - Schreiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München 1995. Fenster, Fernstudienbriefe, Deutsch als Fremdsprache, Teil 11-12. Leipzig, Herder-Institut 1995-1998. Daniels, A.: Mittelpunkt B2. Ernst Klett Sprachen 2007. Roche, J.-M.: Fit für den TestDaf. Ismaning, Max Hueber Verlag 2006. Perlmann-Balme, M. - Schwalb, S. - Weers, D.: em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Ismaning, Max Hueber Verlag 1998. Perlmann-Balme, M. - Schwalb, S.: em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Kursbuch, Arbeitsbuch, Audiocassetten, Lehrerhandbuch. Ismaning, Max Hueber Verlag 1998

Garant

PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.